Політика академічної доброчесності

Академічна доброчесність – поняття, що базується на шести простих та зрозумілих цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага.

Повага до власної думки починається з поваги до думок інших, а повага до власного тексту – з поваги до чужих.

Чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма учасниками освітнього процесу.

Відвага ж є здатністю чинити доброчесно всупереч страху та тиску і вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших. Дотримання академічної доброчесності передбачає:

а) для здобувачів освіти:

б) для педагогічних працівників передбачає: